Julebaking

...tradisjonen star sterkt mange steder i landet. ..dette gjelder bl.a. bevaring av dialekter, klesdrakter, musikk og danseformer. Berit var ogsa veldig opptatt av tradisjoner, og spesielt juletradisjonene som hun hadde lart av sin mor og mormor var viktige for henne a beholde ...samt lare videre.....

Berit var opprinnelig fra Telemark, men hadde giftet seg med en Oslogutt for noen ar siden. Etter bryllupet hadde de bosatt seg rett utenfor Oslo, i en av nabokommunene pa vestsiden.. Rekkehuset de flyttet inn i hadde "ryggen fri", dvs at hele baksiden av husrekken hadde skogen som narmeste nabo.

... Read more

1